Thiết thực kỷ niệm 88 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019); Ban Dân vận Quận ủy Quận 3 tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác Dân vận” năm 2018.

Hội thi diễn ra từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018.

Các bạn có thể truy cập vào vào các website sau để thi:

Hãy thường xuyên truy cập website để cập nhật thông tin nhé!